Tôi muốn thay đổi Thời gian thanh toán Thẻ cào thì có được ko?