[1] Megapay sẽ dừng đăng nhập bằng Facebook, Google từ ngày 30/8/2017 [2] MEGAPAY BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỪ 02h - 04h30 NGÀY 24/8/2017